News

 
 
 
 

2017生日趴趴趴 高雄場票券補寄事宜


来源 : 2018-01-16
 
去年高雄廠生日趴有部分夭怪未領取到實體票券,
大會這邊寄送作業已完成,再麻煩夭怪們注意信箱囉!

此外,村長為了感謝大家耐心等候,特別有在票券上留下小驚喜唷!

 

回主列表

 

 

© 2017 831 Global Web Site . All rights reserved  |   隱私權政策  |  Design by 祥翊資訊 網頁設計